Fonio

Fonio

Fonio är termen för odlade korn i Digitaria släktet. Dessa finns i delar av Västafrika och en art i Indien. Kornen är mycket små.