Oryza sativa

Rissläktet (Oryza) är släkte inom familjen gräs som omfattar omkring 20 arter. Alla arter växer eller odlas i tropikerna. Den viktigaste arten är ris (O. sativa).Risfält i Burma

Oryza sativa

Ris (Oryza sativa) är ett sädesslag i rissläktet, vars frukter, riskornen är stapelföda för hälften av jordens befolkning. Risplantan är en ettårig, 1 meter hög stråväxt med långa blad och enblommiga småax i en hängande vippa. Efter vete är ris det mest odlade sädesslaget i världen.

I stora delar av Asien förekommer ris i kosten mer eller mindre dagligen. Ris kan ge mat till fler människor per area än majs och vete, så i länder med tillräcklig vattentillgång för risodling är den en bra gröda för att ge mat åt många människor.

Ris kan användas för att tillverka en mjölkersättning för allergiker och veganer. Rismjölken är naturligt väldigt söt och behöver därför ingen tillsats av sötningsmedel.

Ris kan tillagas genom kokning eller ångning. En del ris och två delar vatten kokas tills allt vatten tagits upp av riset, alternativt kan riset kokas i rikligt med vatten tills det är färdigt då vattnet hälls av. Basmatiris bör sköljas i vatten eller hettas upp lätt i olja innan det kokas.

Paddy är en handelsterm på oskalat ris.

Ris har under mycket lång tid använts av människan. Det äldsta odlade ris man hittills hittat är daterat till 13 000 år f.Kr. och kommer från Sydkorea. Tidigare har man hittat odlat ris i Sydkina från 10 000-9 000 f.Kr.Risfält i provinsen Yunnan, Kina.

Odling

Ris kan delas in i två huvudgrupper beroende på hur det odlas; bergsris och sumpris. Bergsris odlas på vanlig åkermark medan sumpris måste växa på vattendränkta fält. Merparten av världens risodlingar är sumpris. Risodling är normalt mycket arbetskrävande. Det finns över 1 000 kultiverade risvarianter.

RisfältOdlingsprocessen

I maj eller början av juni börjar odlingsåret. Då tömmer man fälten på vatten och sedan plöjs och bearbetas odlingsjorden med vattenbufflar eller maskiner. Sedan fyller man åkerfälten med en knapp decimeter vatten. Sedan sår man riskornen som får gro i en vecka innan man på åter torrlägger fälten. Nästa steg är att fälten gödslas med en blandning av naturgödsel och konstgödsel. Efter ungefär en vecka så släpps vatten in i fälten igen. I takt med att plantan växer fyller man fälten mer och mer med vatten, de översta delarna på plantan måste alltid vara över vattnet.

När riset odlas behöver det sol, näring, vatten och syre. Näring får riset från de bördiga alluvialjordarna som finns där floder ofta översvämmar och för med sig sediment.

Det risodlande asiatiska småjordbruket är en av jordens vanligaste jordbrukstyper. Oftast odlar man för familjens egna behov, men i till exempel Burma och Thailand så är riset en viktig exportvara.

Asien står för över 80 % av all risodling, men det finns andra platser där det finns omfattande risodlingar som i Sydamerika och i Väst- och Östafrika. Ris odlas även i södra USA och i andra i-länder. På dessa platser är riset en kommersiell gröda och odlingen sker med maskiner. Det finns omfattande odlingar runt många flodslätter, till exempel kring Ganges, Bramaputra, Irrawaddy, Mekong och Chang Jiang.

Odlas framförallt i södra och sydöstra Asien. Monsunregnen på sommaren är av stor vikt när man odlar låglandsris som kräver enorma mängder vatten. 90 procent av allt ris som produceras är just låglandsris.

Skördarna

Vid kusterna, där det är lågland kan man få två skördar per år. Inåt landet däremot, där det mer är högland, får man bara en skörd. En hektar risodling ger ungefär två ton ris per skörd.

Bekämpningsmedel

För att öka storleken på risskördarna nyttjar man bekämpningsmedel för att hålla skadeinsekter borta. Men i takt med att bekämpningsmedelsanvändandet ökat har vattnet runt omkring förorenats och skadeinsekterna har utvecklat ett motstånd mot det och därmed har det blivit mindre effektivt och dyrare.

Växtförädling

I Filippinerna har man forskat och tagit fram olika sätt för att genmodifiera risplantorna så att de tål mer eller blir större. Detta kallas växtförädling. Den vanligaste framtagna rissorten heter IR-8. Problemet är att de nya rissorterna konkurrerar ut alla de andra sorterna. Det betyder att det kanske bara finns ett fåtal rissorter kvar om ett tag om vi har otur. Det har finansierats av Rockefeller Foundation och FAO (Food and Agriculture organization).ris

 Produktion och Handel

Världens risproduktion har stadigt ökat från cirka 200 miljoner ton av råris ris 1960 till 600 miljoner ton 2004. Polerat ris har en vikt av cirka 68 procent av rårisets vikt. År 2004 var världens ledande producenter Kina (31% av världsproduktionen), Indien (20%) och Indonesien (9%).

Bara mellan fem och sex procent av det odlade riset handlas med internationellt. De tre största exportländerna är Thailand (26% av exporten), Vietnam (15%) och USA med (11%). De tre största importörerna är Indonesien (14%), Bangladesh (4%), och Brasilien (3%).