Teff

Teff är ett sädesslag som odlas bland annat i Etiopien och USA. Teff används traditionellt till att laga injera, som är vardagsmat i Etiopien, en form av pannkaka.

Själva sädeskornet är mycket litet, vilket gör att man kan sprida teff över stora områden med bara en handfull korn.

Teff

Historik och odling

Sädesslaget har odlats under lång tid, och det kan ha funnits som odlad gröda i omkring 6 000 år. Man tror då att E. pilosa är dess ursprung. Det är dock osäkert, eftersom släktingen E. aegyptiaca är mycket lik.

I Sverige har försöksodling skett med EU-bidrag, hittills med måttlig framgång. I Etiopien kan skördarna ligga på 9 ton/ha.

På senare år har man uppmärksammat att teff är glutenfritt. I Nederländerna odlas teff och säljs till företag som bakar glutenfritt bröd.

Bästa förutsättningar för odling av teff är 1 800 till 2 100 m ö.h., med en nederbörd av 450 till 550 mm och temperaturer på 10 till 27 °C. Den kräver även dagar på cirka 12 timmar.