Information om Sädesslag

 De fyra sädesslagen

Vete         Havre         Korn         Råg 

 VeteHavreKornRåg

(I Sverige används de fyra sädesslagen som ett vanligt förekommande samlingsbegrepp för de viktigaste förekommande sädesslagen i landet. Dessa är vetehavrekorn och råg.)

                   Majs                                              Ris

RisRis

   Rågvete        Fonio           Teff              Durror           Hirs

RågveteFonioTeffDurrorHirs

 Odlingen av spannmål sker i hela världen, och det är en snabbt växande industri. Sedan 1960-talet har spannmålsproduktionen ökat med cirka 30% varje årtionde.

 

Pseudosädesslag kallas de icke-gräsväxter som används på samma sätt som sädesslag (riktiga sädesslag är gräsväxter).(Läs mer...)

 

Cerealier är ett sammanfattande namn på frön av alla sädesslag.
Cerealier
 härleds från latinets cerealis som betyder "som hör till säden", egentligen sädesgudinnan Ceres, vars insignier är en skära och en vetekärve.